Licht en het kind (2)

De drie geheimen van groot worden
Bedroefd zei Licht tegen het kind: ‘In jouw wereld verstrijkt de tijd. Je zult groot worden.’
‘Daar hoef je toch niet verdrietig om te zijn? Groot worden is juist leuk! En ik blijf toch je vriend?’
Licht zuchtte.
‘Dat weet ik niet. Weet je, als je groot wordt, zul je met andere ogen gaan kijken.’
Een beetje angstig vroeg het kind: ‘En wat zal ik dan zien?’
‘Je zult niet langer het binnenste van de dingen zien, zoals nu. Je zult vooral de buitenkant zien.’
Geschrokken riep het kind: ‘Maar dan zie ik jou niet meer!’
‘Het zal moeilijker worden voor jou om Mij te zien, en om te voelen dat je door Mij verbonden bent met al het andere. Maar niet onmogelijk. Ga met Me mee, Ik zal je de drie geheimen van groot worden vertellen.’

Licht en het kind (1)

Op avontuur
Het kind vroeg aan Licht: ‘Gaan we op avontuur? Want dat doen vrienden toch?’
Licht zei: ‘Dat is goed. Zal ik je dragen? Waar gaan we naar toe?’
‘Overal! Ik wil met je spelen!’
Licht was twee lammetjes en het kind huppelde en sprong met ze door de wei.
Licht was een vlinder en het kind danste met de vlinder onder de zon.
Licht was een handvol sappige kersen en het kind snoepte ze op.
Licht was een troep apen en het kind schaterlachte om hun kunsten.
Licht was een tuin vol rozen en het kind snoof hun heerlijke geur in.
Licht was een zandheuvel en het kind rollebolde er vanaf.
Licht was een nachtegaal en het kind luisterde naar zijn lied in de avond.
Licht was de schuimende zee en het kind dreef op zijn golven.
Licht vloog, zwom, rende, kroop, stroomde, stormde, regende en straalde en droeg het kind op zijn vleugels, op zijn golven, in zijn armen, en ze werden nat en warm en koud en lachten tot ze niet meer konden.

Eén familie
Toen rustten ze uit.
Licht vroeg aan het kind: ‘Kun je Mij zien?’
‘Natuurlijk zie ik jou. Ik zie jou in de sterren en in de maan. Ik zie jou in de bloemen en in het gras. Ik zie jou in de eekhoorntjes en in de vissen. Ik zie jou in de vossen en in mezelf. Overal zie ik jou, jij bent Licht. Jij straalt en schittert in alles.’
Licht glimlachte.
‘Omdat Ik in alles Ben, zijn jullie één familie. De bloemen zijn jouw zusjes, de vossen je broers. De aarde is je moeder en de hemel met al zijn sterren je vader. De wind die fluistert in de bomen en om de toppen van de hoge bergen is je opa, de fluisterende zee je oma. Jullie zijn door Mij allemaal met elkaar verbonden.’
‘Wat heb ik veel familie,’ lachte het kind gelukkig. ‘Alle zandkorrels in de woestijn, alle druppels in de zee, alle sterren aan de hemel… niemand is rijker dan ik!’

Licht (2)

De wereld wordt steeds mooier
Nu wilde Licht graag nog veel meer vormen aannemen. Licht stroomde de tunnel uit naar de aarde en vormde daarvan een boom, een bloem, een vis, een vos, een ree… Licht daalde neer als de vele druppels van een regenbui en woonde in elk van hen. De wereld werd wonderlijk mooi.
‘Wonderlijk, wonderlijk,’ lachte Licht en vormde een berg, een dal, een rivier, een regenwolk, een papegaai, een haai, een meeuw en een mier. ‘Wat een fantastische wereld,’ juichte Licht. ‘Dit ben Ik allemaal Zelf. In de wereld van de vormen kan Ik Mezelf eindelijk zien!’
En omdat er in alles Licht was, voelde de hele wereld de blijdschap en danste.

Vrienden
‘Vandaag word Ik een mens,’ zei Licht.
Licht nam aarde en vormde een kind.
Uit Licht sprong een levensvonk. De vonk nestelde zich in het hart juichte: ‘Ik ben!’
Het kind begon te ademen en deed twee stralende ogen open.
‘Nu heb je een vriend,’ zei het kind tegen Licht.
‘Pardon?’ zei Licht verwonderd.
‘Mij,’ zei het kind. ‘Ik ben je vriend. Jij hebt deze prachtige wereld gemaakt. En mij. Ik heb van alles om te eten en te drinken en om kleren van te maken en te spelen. Daarom ben ik je vriend. En jij bent toch zeker mijn vriend?’
‘Nou en of!’ zei Licht blij.
En het was net als met de zon en de maan: het kind weerspiegelde de glans van Licht.
‘Ik ben zilver, jij bent goud,’ zei het kind glimlachend tegen Licht.

Licht (1)

Een zee van Licht
Heb je de zee wel eens gezien? Zo groot, zo wijd, zo oneindig ver… nog verder dan je kijken kan!
Nog veel en veel en veel groter dan de zee is Licht. Een zee van licht, oneindig goud en glanzend en mooi en wijd en ver. Licht was er al lang, lang geleden: als aller-, allereerste.
Maar nog niet in onze wereld: onze aarde zweefde in een donkere ruimte en er bestond nog niets of niemand.
Licht was geen man en geen vrouw, Licht had geen vorm.
‘Ik Ben’, zei Licht. ‘Maar wat ben Ik nu eigenlijk precies? Ik kan Mezelf niet zien, het schittert teveel.’
Dat maakte Licht erg treurig.

Licht neemt vorm aan
Licht vond een gat en vloeide er nieuwsgierig in.
Het was een lange tunnel met aan het einde onze donkere, kale wereld.
Een druppel Licht stroomde de tunnel uit, onze wereld in… en werd een zon!
Tegelijk met de zon ontstond de maan. De zon was een reusachtige bol van vlammen, maar de maan was van steen en zand. De maan weerspiegelde het licht van de zon, als tenminste de aarde er niet tussen kwam.
‘Ik ben zilver, jij bent goud,’ zei de maan glimlachend tegen de zon.
Het deel van Licht, dat nog in de tunnel was, keek verrast en ontroerd naar de twee grote, glanzende bollen en zei: ‘In deze wereld kan Ik vorm aannemen! Eindelijk kan Ik Mezelf zien!’

Licht

De Wereldboom wortelt in deze gedachte:

Licht...

Licht…

Een groot verhaal
Kinderen, mensen, dieren, bomen, bloemen, sterren, maken deel uit van een groot verhaal. Het is het universele verhaal van de aarde die ons nodig heeft en van de mensen die elkaar en de aarde nodig hebben. In dat verhaal is iedereen, hoe groot of klein ook, de moeite waard!

Dit grote verhaal gaat over de wereld om je heen, maar ook over de wereld in jezelf.
Tot nu toe, bijvoorbeeld in mijn boek Speelruimte, heb ik vooral verteld over manieren waarop grote en kleine mensen de wereld buiten zichzelf kunnen ontdekken en omarmen. Dat is, wat je ook kunt beleven in al onze activiteiten.
In deze blog had ik willen schrijven over de reis naar binnen… maar het bleek gaandeweg een boek te worden. Het is in maart 2017 verschenen en heeft als titel: ‘Licht; een vertelling’. Er is ook een website bij gemaakt, waarop onder andere tips staan om Licht samen met je kinderen te beleven.

Monique van der Zanden